Skip to content

"In de doolhof van je denken,
kent alleen je hart de juiste weg"
- Buddha

Privacy statement

Privacyverklaring Meike Meinhardt
Eigenaar: Dit is mijn Hart

Ik doe er alles aan om uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te behouden. Daarom houd ik mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als uw mijn website: www.ditismijnhart.nl bezoekt en/of gebruik maakt van mijn diensten als: masseuse, yogadocente, familie-opsteller of life-coach.

In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van en mijn cliënten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet u wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op: info@ditismijnhart.nl of 06- 50678842

M.Meinhardt

Eigenaar van Dit is mijn Hart.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik gegevens?

Dit is mijn Hart maakt alleen gebruik van uw gegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

a. Persoonsgegevens die uw actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op de website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

b. Aanbieden van diensten

Dit is mijn Hart gebruikt uw gegevens om u te kunnen uitnodigen voor een gesprek, met u te kunnen mailen als u vragen heeft en om opdrachten naar u te sturen.

c. Overige doeleinden

Uw e-mailadres, u vestigingsadres en/of naam gebruikt Dit is mijn Hart om facturen te sturen en voor de boekhouding. Ook gebruikt Dit is mijn Hart deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met u te behandelen.

Dit is mijn Hart maakt GEEN gebruik van geautomatiseerde verwerking. Zo neemt Dit is mijn Hart NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Daarnaast maakt Dit is mijn Hart gebruik van diverse online software programma’s om voor u en werkgevers diensten te kunnen uitvoeren. In deze systemen maakt Dit is mijn Hart alleen gebruik van eigen gegevens. Eventueel aangevuld met de door u verstrekte gegevens. Dit gebeurt alleen op verzoek en met toestemming. Als voorbeeld werkt Dit is mijn Hart met social media en software programma’s zoals IOS

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-heten-wat-doe-ik-ermee/

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Dit is mijn Hart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Dit is mijn Hart hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Duur van het traject + een kalenderjaar. In juli en december schoont Dit is mijn Hart persoonsgegevens op, zoals de namen en adresgegevens van cliënten en het E-mail verkeer. Telefoonnummers en e-mail adressen blijven bewaard, behalve als u nadrukkelijk vraagt om verwijdering uit de lijst.

Artikel 2 Derden

Het kan zijn dat Dit is mijn Hart uw gegevens met anderen moet delen om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In geen geval verkoopt Dit is mijn Hart uw gegevens aan derden, zoals andere bedrijven.

Wanneer uw cliënt bent van Dit is mijn Hart, dan heeft de boekhouder inzicht in uw persoonsgegevens zodat deze in opdracht van Dit is mijn Hart, taken kan uitvoeren om u zo goed mogelijk te helpen.

Artikel 3 Inzage en aanpassen

Als u wilt, kunt u altijd inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens en u mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur Dit is mijn Hart dan een mail: info@ditismijnhart.nl Dit is mijn Hart checkt wel eerst of het verzoek wel echt van jou komt.

Artikel 4 Cookies

De Dit is mijn Hart website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst) bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat u de site bezoekt. De volgende cookies plaatst mijn website:

a. Cookie voor Google Analytics

De website www.ditismijnhart.nl maakt gebruik van Google Analytics van ‘Google Inc’ om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Dit is mijn Hart kan dan zien hoe vaak en wanneer de site en welke pagina’s bezocht worden. De verkregen informatie van de cookie, in combinatie met je IP-adres, wordt overgeplaatst naar een van de Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt. Als je niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan je dit via de browser uitschakelen.

b. Cookies voor social media integratie

Op onze website tonen we content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.
 
c. Cookies om advertenties te tonen op andere websites- tracking Cookies
Wij gebruiken online advertenties om onze diensten onder de aandacht te brengen.
Deze cookies maken het mogelijk om:
  • Bij te houden welke advertenties je al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat je te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt.
  • Bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.
  • Bij te houden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze hebben geklikt op een advertentie. Dit is nodig om de effectiviteit van advertenties te kunnen analyseren.
  • Bij te houden of je al bepaalde diensten van ons hebt afgenomen. Je zult dan geen onnodige advertenties te zien krijgen.
Ook als je cookies niet accepteert kun je nog advertenties van ons online tegenkomen. Niet al onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Cookies maken het wel mogelijk om jou relevantere advertenties te tonen en geen onnodige advertenties.
Voor meer informatie over wat Facebook met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Facebook. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebook diensten.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Uw heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dit is mijn Hart en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Dit is mijn Hart een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover Dit is mijn Hart beschikt in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ditismijnhart.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Dit is mijn Hart u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy. Praktijk Dit is mijn Hart reageert zo snel mogelijk, op uw verzoek.

Dit is mijn Hart wilt u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligd Dit is mijn Hart persoonsgegevens

Dit is mijn Hart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ditismijnhart.nl.

Artikel 8 Wijzigen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan Dit is mijn Hart wijzigen zonder u daarover vooraf te informeren. Dit is mijn Hart adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd.

Artikel 9 Gegevens van mijn bedrijf

Eenmanszaak Meike Meinhardt, yogadocente, masseuse, familie opsteller, coach: Dit is mijn Hart.
Kamer van Koophandel nummer: 34328347

Contact via: info@ditismijnhart.nl

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 Maart 2020