Pleasen, als de ander maar gelukkig is?

En wat kan je hiermee in een Familie Opstelling?

Een oud patroon dat zich geleidelijk zo eigen is gemaakt, dat je je er zonder nadenken helemaal mee hebt geïdentificeerd.. Dat zal vast heel lang duren om dat los te leren laten? Met vele uren therapie, omdat het niet van de ene op de andere dag er in is geslopen. Is een reactie die ik vaak hoor. En dat is zeker een mogelijkheid waar je voor kan kiezen, maar Familie Opstellingen is een snellere oplossing.
 
Pleasen, als de ander maar gelukkig is?
Natuurlijk zal je hoofd direct de vraag beantwoorden met een duidelijk NEE. Pleasende mensen zijn namelijk echt niet aantrekkelijk, maar ik kan je verzekeren dat 8 van de 10 personen om je heen dit gedrag in mindere of meerdere mate met zich mee zeulen. En als je heel eerlijk bent jij misschien ook wel. Al is het maar omdat je bang bent dat een ander je egoïstisch vind als je het niet zou doen. En natuurlijk heeft het wel zin om rekening met je omgeving te houden, maar je kan er in doorslaan. Waardoor je jezelf beperkt in een blij, vrij , gelukkig leven.
 
Persoonlijk hebben Familie Opstellingen mij heel veel inzichten gegeven over het waarom van mijn eigen please gedrag. Als kind heb ik me heel onveilig gevoeld en daarbij voelde ik me ook niet gezien door mijn ouders. Een zeer pijnlijke ervaring voor een jong kind. Ik ging me voorbeeldig gedragen en kreeg op die manier de complimenten waar ik zo naar hunkerde. Dit is in de rest van mijn leven langzaam ingeburgerd. Geheel onbewust. Ik had alleen wel bepaalde angsten die mijn leven zo nu en dan flink konden verwarren. Mijn relatie, met de vader van mijn kind, liep op de klippen en ik kwam erachter dat ik mezelf totaal kwijt was. Wie ben ik? Tijdens een opstelling waar ik als toeschouwer bij was en die eigenlijk helemaal niet over mijn verhaal ging. Ging er een deurtje open. Aan het eind van de opstelling werd er afsluitend iets gezegd en ik begon spontaan te huilen. Het raakte me zo diep. Daarop besloot ik dat het tijd was om zelf een vraag in te brengen en hierin kwam mijn pleasende gedrag overduidelijk naar voren. Het was geen klap in mijn gezicht, maar een ontzettende eye-opener. Wauw wat had ik mezelf lang klein gehouden, om maar gezien en gehoord te worden. En wat ongelofelijk fijn, dat ik nu zo een handreiking had ontdekt, waardoor sindsdien mijn leven er heel anders uit ziet. Het is niet alleen een weten in mijn hoofd geworden, maar ook één vanuit mijn hart.
 
Familie Opstellingen worden een steeds bekender begrip. Je hebt het in alle soorten en maten. In groepsverband is wel de bekendste vorm, maar ook individueel kan je aan de slag gaan met een systemisch therapeut. In een groep kom je samen met meestal mensen die je niet of nauwelijks kent. Er wordt door iemand een vraag ingebracht, waar diegene helderheid in wil. Samen met de therapeut komt hij of zij tot dat wat hij of zij opgesteld wilt zien. De vraag inbrenger kiest uit de groep een aantal mensen die hij vraagt om zijn vraagstelling te willen representeren. Hij plaatst deze mensen in de ruimte waar dat voor hem goed voelt. Dan neemt de vraagsteller weer plaats naast de therapeut en bekijkt wat de dynamiek in de groep representanten doet. De representanten kunnen gaan bewegen, of vertellen wat ze voelen. Zo krijgt de vraagsteller een andere kijk op hetgeen hij heeft ingebracht. Op een gegeven moment neemt hij zelf ook deel in de opstelling. En ontdekt zijn eigen plaats in het geheel. 
 
Vanuit onze jeugd nemen we positieve en negatieve ervaringen mee, waardoor we nu zijn wie we zijn. Als je bemerkt dat je oude jas je niet meer past, maar je weet niet goed hoe je nu verder moet, kan een Familie Opstelling je duidelijkheid verschaffen. Zoals bij mij het duidelijk werd dat het pleasen van anderen mijn hele wereld in zijn greep had, waardoor ik niet werkelijk in mijn eigen kracht durfde te staan. Dus: “Pleasen, als de ander maar gelukkig is?” Hell no! Empathie is een mooie kwaliteit, maar het mag niet je leven bepalen. Waar zou voor jou een Familie Opstelling helderheid in kunnen geven?

Recommended Posts